VÄLJAKU ELAMUKVARTAL      
Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa

VÄLJAKU ELAMUKVARTALI ARHITEKTUURNE KONKURSS        1.koht
Kvartali planeerimisel on järgitud lähiümbruses aastatega välja kujunenud domineerivat visuaalset tihedust. Sellises mahus elamise kontsentreerimine võimaldab suhteliselt suurte haljasalade rajamist mis omakorda mõjuvad hoonestuse ümber privaatsust tagava aegruumina. Haljasaladele lisab atraktiivsust pinnase tõstmine sissepääsude ligiduses.
Sarnaselt haljasaladele väldib hoonestuse vertikaalliigendus visuaalset monotoonsust ning vähendab visuaalselt hoonestuse mahtu.

SULETUD BRUTOPIND        17351,2 m²
KORTERITE ARV                   191

arhitektid:  A.Kirsima; t.KRUUS