H. ELLERI NIM. TARTU MUUSIKAKOOLI ARHITEKTUURIVÕISTLUS      
Lossi 11a, 15, 15a   Tartu

konkursitöö VIISIPIDU        ostupreemia

IDEE
1. Võtke valge ruudukujuline paberileht.
2. Voltige see pooleks.
3. .....
                        /Origami Tsuru voltimisõpetus/
Valge lehe voltimine algab Toomemäe tugimüürist, mis vormub vabaõhuplatsiks vaatajate kaldpindadega. Ja kaldpindade jätkuna vormub hoone sisu ümbritsev valge kest, mis siiski ei ole „puhas“origami vorm vaid kirigami, kuna kasutatud on lõikeid.
Algidee siiski säilib.

LOGISTIKA
Logistilise lahenduse võtmeks on vana hoone eri tasapindade ühendamine uue hooneosaga ning otse õue pääsu vajavate ruumide paigutamine detailplaneeringu ehitusalale. Selle saavutamiseks on lammutatud uue hooneosa valmimisjärgselt mittevajalikuks osutuv evakuatsioonitrepikoda ning vana hooneosa 1.korruse 2 klassiruumi /209 ja 210/ ümberpaigutamine uue hooneosa 2.korrusele.
Tulemuseks on „lehisega“ hoovis lisaks sinna avanevale pääsule 0.korruse fuajeest, ka teeninduspääs majanduslattu, mille vahetus läheduses on ka pillide ning dekoratsioonide laod.
Uuel hooneosal on põhjafassaadis eraldi sissepääs, millega on lahendatud kõik nõutud eraldi_sissepääsude_vajadused /ansambliklass, foonika, rütmika ja lavalise liikumise stuudio/.
Parkimine on lahendatud hoonealuse avatud parklaga. Parkla süvistamine maapinda jääb muinsuskaitse lubatud piiridesse. Sõltuvalt kaevetööde edukusest on võimalik parklat kas siis pikendada või siis vähendada hoonet sisuliselt muutmata. „Lehisega“ hoovis otseselt parkimist ette nähtud ei ole.
Raekoja-poolsele sisseõidule on orienteeritud peasissepääs, mille esist väljakut võiksid ilmestada skulptuused väikevormid (näiteks tuntumate vilistlaste kujud jalutamas kooli poole). Vahetult peasissepääsu kõrval on ka rattaparkla 20-le rattale.
PLAANILAHENDUS
Uue hooneosa ±0.000 on võetud sama vana hooneosaga /abs. 52.00/
0.korrusel on peasissepääs, fuajee, kust on ostepääs nii lifti, vana hoonosa mõlemasse tiiba kui ka „lehisega“ hoovi. „Kapid“ on lahendatud fuajee dekoratiivse osana, lisades fuajeesse inimlikku/koolilikku mõõdet ja tõstes samas kappide tarbimisväärtust.
1.korrusel asuvad saali /orkestri ja koori stuudio/ peasissepääsud/evakuatsioonipääsud, mis on päästeameti nõuetekohaselt hajutatud. Lahendus võimaldab soovi korral ka tõusvat saali põrandat. Lava abiruumist on võimalik etenduseaegne varjatud liiikumine riietusruumidesse ja tagasi. Lavale avaneb ka pillide ladu. Lifti fuajee /koridor/ on kahetasapinnaline /vana hooneosa 3.62 ja uus hooneosa 3.00/. Korrusel asuvad veel soojasõlm ja rütmimuusika õpperuumid.
2.korruse liftifuajee /koridor/ on ühes tasapinnas, kuna kõrguserinevus vana hooneosaga on väike ja see on lahendatud pandustega. 2.korruselt avanevad pääsud saali rõdule. Lisaks on korrusele paigutatud puhk- ja löökpillide osakond ning kaks ümbertõstetud klassiruumi vanast hooneosast.
3.korrusel liftifuajee on jälle kahes tasapinnas /vana hooneosa 11.57 ja uus 13.30/. Korrusel asuvad lavalise liikumise stuudiod, riietusruumid ja vent.kamber. Kaaluda tasuks ol.ol. vana hooneosa vent.kambri kolimist uude hooneossa. Lavalise liikumise stuudio nõutud eraldi sissepääs on võimalik läbi pargipoolse sissepääsu ning trepikoja.
VÄLISVIIMISTLUS
Välisviimistluses domineerib valge krohv, toetamaks origami/kirigami motiivi ja must vineer, mis annab suvalavale sobiva neutraalse tausta.

SULETUD BRUTOPIND        2025,5 m²

arhitektid:  A.Kirsima