SKYLINE      
Lasnamäe 4a, 4b, 4c   Tallinn     

ELU- JA ÄRIHOONE arhitektuurne idee tugineb tüüpsetele plastilise vormiga tornidele, mida ühendab 1.korruse osas parklat ja maa-aluse korruse sissepääsupandust kattev varikatus, millele on rajatud kõrghaljastusega katuseterrass.
Fassaadi-ideena oli peaeesmärk vältida tüüpsetest tornidest vaikimisi tulenevat visuaali liigset ning üheülbalist kordumist, mis on lahendatud tornide orientatsiooni kerge muutmisega ning tornide lainetavat plaanikuju järgivate klaasfassaade liigendavate rõdujoonte paksuse muutumisega torni keskosas, mille tegelikkuses langev joon muutub tänu optilisele efektile lähivaates ülemistel korrustel tõusvaks, andes hoonele niiöelda ajas ja ruumis muutuva fassaadi, mida omakorda võimendab plaanikujust tulenev fassaadipinna ruumilisus.
Tagafassaadi puhul on aknede ja aknaid immiteerivate niššidega tekitatud triipkoodi mürale lähenev tihe fassaadijaotus, mis ei pretendeeri kompositsioonile ja kordus ei ole visuaalselt tajutav.

SULETUD BRUTOPIND        18452,8 m²
      maapealne / maa-alune        15129,4 m² / 3323,4 m²
KORTERITE ARV                   141

arhitekt:  A.Kirsima