RIIA28      
Riia 28A   Pärnu

me ei häbene teha lõbumaja....ega kõrtsi....
ja väravat
sisse peab ju saama
        /kreisiraadio   linnud tõnised/

Olemasoleva Riia mnt. 28 hoone fassaadis sisalduvat mahurütmi kopeeriv KORTERELAMU jätab delikaatselt muinsusväärtusega portaalile võimaluse teha seda, mida see kõige paremini oskab - olla värav. Mahulahendust minimalistlikult detailiseeriv ümbritsevast hoonestusest selgelt eristuv fassaadijaotus sisaldab endas siiski naaberhoonest tulenevaid liikumisi - räästajoon, harjajoon, aknad.
Et majaaluse hoovipääsu kõrguse dikteerib portaal siis on tuletõrje pääsuks hoovi ette nähtud sõit üle tugevdatud muruga haljasala, mis hakkab visuaalselt töötama koos naaberkrundi rohealaga.

SULETUD BRUTOPIND        1119,6 m²
KORTERITE ARV                   13

arhitekt:  A.Kirsima