RANDVERE ALGKOOLI ARHITEKTUURIVÕISTLUS      
Randvere küla, Viimsi vald, Harjumaa

konkursitöö  RATTATAADAADATTATAA        3.koht (esimest kohta välja ei antud)

ASENDIPLAAN
Asendiplaaniliselt on koolihoone paigutatud krundil põhja-lääne sektorit markeeriva kaarena. Selline positsioneerimine võimaldas kaare ühel küljel tagada klassidele soodsa orientatsiooni ning teisel küljel tekitada valgusküllane hoone eri osasid ühendav fuajee ja tuleku suunale avatud õueala.
Liiklusskeem on üles ehitatud hoonet ümbritsevale "ringteele", mille ääres on lahendatud vastava hooneosa parkimine. Lapsi autoga kooli toovatele vanematele on ette nähtud "väiksem ringtee" koos ootamist võimaldava parklaga.
Koolihoone "pesade" poolse tiiva tippu on reserveeritud maad võimaliku teise ehitusjärgu jaoks.
ARHITEKTUUR
Koolihoone arhitektuur on paljuski tingitud õhulise tsentraalse tsooni (fuajee) ideest, mille küljest kasvavad välja eraldatud mahud (pesad). Idee realiseerus plastses, siseõue konarustest alguse saavaid liikumisi järgivas mahus, mille visuaalset vormimängu võimendavad siseõue pool erikujulised konsoolsed varikatused, mis samaaegselt täidavad päikesevarju rolli. Kaare välisküljel on vabakujuline vormikäsitlus taotluslikult asendatud minimalistlike erisihiliste mahtudega, mille vahelt võib aimata nende taga pulbitsevat elu.
Funktsionaalse külje pealt võimaldab antud lahendus eriotstarbelisi tsoone eraldada mahuliselt, tagamaks vajadusel nende autonoomse funktsioneerimise. Eraldi sissepääsud koos parklaga on ette nähtud raamatukogule, spordikompleksile ning administratsioonile. Samas on kõikidel mainitud osadel otseühendus fuajeega.
Eraldiseisev on ka söökla-kohviku teeninduspääs koos jäätmekäitlusega.
Omaette sissepääsud on esimese korruse "pesadel". Kõiki "pesasid" on võimalik vajadusel isoleerida fuajeest lükandseinaga.

SULETUD BRUTOPIND        6249,0 m²

arhitekt:  A.Kirsima