PÕHJATÄHE KORTERELAMU
Paadi tn. 14a  Tallinn

PÕHJATÄHE KORTERELAMU ARHITEKTUURNE KONKURSS        1.koht
Hoone arhitektuurne vorm on mõjutatud ol.ol. krundi omapärast: pikk ja kitsas, endisel raudtee alal ja praegu kiirelt arenevas keskkonnas, tänava ääres. 
Hoone fassaadiidee põhineb tänavaäärse dünaamika visuaalsel ärakasutusel. Fassaadi murdumised plaanis annavad liikuva vaatepunkti /jalutaja, autojuht/ korral hoonele pidevalt muutuva vormi.
Ideed rõhutab omakorda klaasi rohke kasutus fassaadis, mis asudes päikese ja vaataja suhtes eri nurkade all, läigivad_peegeldavad erinevalt ning suurendavad kontrasti eri fassaaditahkude vahel. Samas aitab see visuaalselt peita akende rütmilisust, luues asemele kaootilise dünaamilise struktuuri.

SULETUD BRUTOPIND        5861,9 m²
KORTERITE ARV                   60

arhitektid:  A.Kirsima; H.NIINEVÄLI