MARIENTHALI KESKUS      
Mustamäe tee 16    Tallinn

IDEE
see…see paistab ju läbi…
Kaupluse horisontaalmahu taustekraanina lahendatud vertikaalsest hooneosast läbi paistvat päikeseloojangut jääb muul ajal meenutama klaasfassaadis moodustuv värviline triipkood. 

ÄRIHOONE planeerimisel on järgitud Mustamäe tee antud piirkonnas välja kujunenud ol.ol. hoonestust, millest enamus ilmselt säilib väga pikaks ajaks. Samal teepoolel on valdavaks madalad teesihilised frontaalsed mahud, vastasküljele jälle tänavast taandunud mahud. Kõrge vertikaalne tänava sihiga ristuv maht (tipuga Mustamäe tee ehitusjoonel) on kogu tänava hoonestuse liigset lamedust välistav maamärk, mis oma terava tipuga ei mõju liig domineerivalt olemasolevas tänavafrondis ehk siis ei domineeri mahuliselt inimtasapinnal. Et tegemist on osaliselt kaubanduspinnaga siis peaks inimtasandilt visuaalselt domineerima kaubanduspinna maht ja seda just kaubanduspinna peasissekäigu poolelt, millele antud kontekstis sekundeerib taustekraanina töötav büroohoone. 
Hilisemate võimalike samakõrgete tee suhtes frontaalsete naaberkruntide hoonestusmahtude vahel mõjub teistpidine sale maht värskendavalt ning antud tsoonis tänava õhkruumi säilitavalt.

SULETUD BRUTOPIND        21 879,6 m²
      maapealne / maa-alune        17 572,9 m² / 4306,7 m²

arhitektid:  A.Kirsima; H.Niineväli