MAGASINI TN.35 PLANEERINGU ARHITEKTUURIVÕISTLUS      
Magasini 35    Tallinn

konkursitöö O.AAS        2.koht

Nagu ikka on meil kõigil naabrid. Igal ühel on midagi öelda. Ja õigust jääb neil tihti ülegi. 
Käsitletava ala naabruse iseloomud võib lühidalt liigitada kolmeks: 
AEDLINN
rütm, struktuur, hoovid, rõõmus-porine põnn OMA liivakasti kõrval loigus kummikuid testimas
LOODUS
lehtede sahin, oravad, rahu, parkmets, kaugenev kepikõndija
LIIKLUS
kiirus, ummik (=suurlinn), pinged, müra, näpp aknast väljas

Erinevate mõjuväljade projektsioonide kulmineerumispaik on määratud neist kolmest kõige agressiivsema poolt ja selleks on perspektiivne ristmik. 
Tekkiv pinge (=energia) väljendub hoonestuse konsentratsioonis ümber avaliku väljaku, mis jätab ruumi rahunemiseks. 
Leppimiseks.
Väljaku perimeetris lõhestunud kõrge hoonestus, lõhedes katuseterrassid, konsoolsed mahud
Visualiseerub lillelist orgu kaitsev iidne pragunenud tamm
Põhiline liiklusvoog suunatakse maa alla.
Pärast "tammi" pinge vaibub.
Liiklusvaba sisehoov. 
Org. 
Terrassid. 
Terrassidel õnnelikud tegelased õhtupäikest nautimas
Siiski on säilinud liikumissuundi toetav lõhestunud struktuur, mis visioonalal tasapisi korrastub,  kuni laguneb aedlinlikuks miljööks.
LIIKLUSLAHENDUS                                        
Liikluslahenduse aluseks on parkimiskorraldus. Maalused parklad on omavahel ühendatud ühtseks süsteemiks, vältimaks tupikuid ja lihtsustades sellega sobiva väljapääsu leidmist. Peamine sisse-väljasõit on ette nähtud linnaväljakult. Parklapääsu orientatsioon eeldab lõunaväilalt tulekut või sinna minekut, mis vähendab Magasini tänava kasutamist käsitletavale alale juurdepääsuks.
Kortermajade parklasse sissesõit on planeeritud tupiktänava lõpust. Ettepanek on pääsu jagada visioonala kortermajade parklatega. Lahendus võimaldab elanikele parklapääsu, "mida kõik ei tea".
Parkimiskorruselt on ette nähtud pääsud otse hoonetesse.
Tupiktänava ääres on ette nähtud lühiajaline parkimine külalistele/klientidele.
Hoovialal on ettenähtud vaid teenindava transpordi liikumine ja sedagi vaid laiendatud jalgtee aladel.
Kaubanduskeskuse teenindava transpordi pääs on lahendatud samuti tupiktänavalt. Vältimaks ilmetu tagahoovi teket, on laomajandus hoonestuse sisene, "tunneli" lõpus.
ARHITEKTUURNE LAHENDUS                                
Hoonestuse idee põhineb sisehoovi orulaadsel ülesehitusel, mis visualiseerub sinna avanevates terrassmajades. Elumajade terrassid avanevad lõuna ja õhtu päikesele. Büroohoonete vahelised terrassid  on avalikud ja võimaldavad mitmekesistada ärikeskonda.
Kogu arenduse funktsionaalseks mootoriks on kaubanduskeskus, mis tagab lähedalasuvate äripindade atraktiivsuse. Äripinnad on valdavalt koondatud ümber linnaväljaku, tupiktänavas on äripinnad vaid esimestel korrustel.
Linnaväljaku aktsendiks on ette nähtud olemist_esinemist võimaldav kaldpind - skulpturaalne väikevorm.
Asendiplaaniliselt on arvestatud ühelt poolt kalmistu kaitsevööndiga, kuhu on laiendatud parkmetsa ning teiselt poolt ilmselt sealt mitte ära kolida kavatsevate eramajadega, mille suunas hoonestuskõrgus oluliselt väheneb jättes ruumi eraldust võimaldavale pargialale.

SULETUD BRUTOPIND        109300 m²
      maapealne / maa-alune        68400 m² / 40900 m²

arhitektid:  A.Kirsima; H.Niineväli