JAAGUPI SADAM     
Penu küla   Häädemeeste vald   Pärnumaa

Jaagupi sadama arhitektuurse lahenduse lähteülesanne oli lisaks sadama kaide ja akvatooriumi lahendamisele, leida kõige vähem olemasolevaid merevaateid risustav plaanilahendus. Algülesanne realiseerus olemasolevate muulide vahe kasutamises sissesõiduteena ning lõunamuuli mandripoolset osa „katkestades ja painutades“ tekitada sadama akvatoorium. Lõunamuuli „katkestatud ja painutatud“ ots moodustab akvatooriumit ääristava lõunakai, mille peale on ette nähtud elling koos oma tugimüüridega, mis töötab akvatooriumi tuulevarjuna.
Ellingu hoonemahu visuaalseks vähendamiseks on ette nähtud kuhjata väljakaevatavat pinnast vastu hoone lõunakülge ning see haljastada. Eelpoolmainitud künka jalamit riivab ka sealset märgala väärtustav puitkonstruktsioonis promenaad, mis viib lisaks looduslikele liivarandadele ka lõunamuuli tippu.
Lõunamuuli mandripoolne ots, mis jäi oma ajaloolisesse asukohta ja töötab külaliskai nime all, on ette nähtud hoonestada õhtupäikesele orienteeritud sadamahoonega, kus ideaalis võiks omale koha leida restoran ja väike majutuskohake.

Sadama hoonestuse ning rajatiste energia- ja kulutõhususe tagamiseks vajalikud päikesepaneelid on tulevikus ette nähtud paigaldada integreeritult ellingu katusele.“


arhitekt:  A.Kirsima