VILLA RANNA      
Pirita linnaosa   Tallinn

Olemasoleva eramu rekonstruktsiooni ja juurdeehituse algse lahenduse järgi oli ette nähtud säilitata üldjoontes hoone sisemine ülesehitus (kandekonstruktsioon, trepid ja osaliselt ruumilahendus) ning piirduda selles osas minimaalsete ümberehitustega. Vaid hoone lõunapoolne tiib oli ette nähtud täies mahus lammutada. Ol.ol. hoone lammutustööde käigus üles kerkinud probleemide tõttu oli vöimalik ol.ol. hoonest säilitada vaid keldrikorruse paekivimüürid. Välisseinte puhul on täielikult lammutada tulnud puitkonstruktsioon asendatud AEROC-müüritisega.

Hoonet laiendati ida, lõuna ja lääne suunas ning körguses nii, et 2.korruse ruumide puhas kõrgus oleks 2,7m. Muu maapinna suhtes süvistatud olemasolev garaazi juurdesõit on ümber projekteeritud soklikorruse terrassiks.
Hoone olemasoleva peasissepääsu orientatsioon on säilitatud. Samast on lahendatud ka autotranspordi juurdepääs ja parkimine. Olemasolev sissesõit Ranna teelt garaazi on ette nähtud likvideerida. Liiklusohutuse seisukohalt annab selline lahendus tunduvalt parema olukorra, kus jääb ära võimalik tagurdamine üle suure koormusega kergliiklustee veel suurema liikluskoormusega magistraaltänavale (Ranna teele).


SULETUD BRUTOPIND        289,5 m²

arhitekt:  A.Kirsima