COCA-COLA PLAZA      
Hobujaama 5    Tallinn

MULTIPLEX'i lahenduses on arvestatud Postimaja teeninduskülje suletud funktsiooni ja detailplaneeringust johtuvate jalakäigu servituutidega. Hoone on ette nähtud esimesel- ja keldrikorrusel kokku ehitada Postimaja maaaluse väljaehitusega, mis tagab suletud tsooni säilimise ja väldib kitsa, linnaehituslikult ebasobiva läbikäigu teket. Läbikäik antud kohal on lahendatud sisetänavana, mis kajastub ka hoone fassaadis. Sisetänav pikendab (ja väärtustab) Mere pst. 4 kinnistu väravatest alguse saavat jalakäiguteed, andes võimaluse kvartalisse liikumissuuna tekkeks marsruudil Vanalinn-Teenindusmaja.
Jalakäigu servituudid on lahendatud osaliselt kaetud konsoolsete terrassidena, mis ümbritsevad hoonet kolmest küljest. Parkimine on lahendatud keldrikorruse parklaga, sissesõit parklasse on Hobujaama tänava poolt. 
Arhitektuurse lahenduse algideeks on Postimaja poolsel küljel sisetänavat markeerivad seinad – Suur Sein /the Wall/, mis jätkab Hobujaama tänava endise viljaelevaatori tummast fassaadist tekkivat pinget. Sarnased proportsioonid 110x22/16(h)≈80x25(h) ja asend kvartalis tekitavad omavahelise dialoogi linnaruumis ja jõulise Rotermani kvartali nurga markeeringu. Suure seina ideed võimendab selle välispinnale ettenähtud graffity, mis kaudselt toetab Multiplexi, kui Ameerika kino(tarbimis)kultuuri sünnitist. Samas moodustab the Wall Postimaja sümmeetriat võimendava taustekraani. Graffity siiski ei realiseerunud.

SULETUD BRUTOPIND        14039,9 m²
KINOSAALIDE ARV              11

arhitekt:  A.Kirsima